ONNISTUNUT PROJEKTI

Miten varmistaa sisustusprojektin onnistuminen? Lue lisää onnistuneen projektin kulmakivistä.

AIKA

Mitä suuremmat suunnitelmat, sitä enemmän tarvitaan aikaa. Hyvä suunnittelu kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa sisustuksen toteuttamista. Sisustussuunnittelijana työskentelyaikani riippuu projektin laajuudesta ja vaativuudesta sekä tietysti kalenteristani.

  • Jotkin muutostyöt vaativat useiden ammattilaisten suunnittelutyötä (esim. sähkösuunnittelija, lvi-suunnittelija, kalustesuunnittelija). Tämä saattaa venyttää projektin aikataulua, mutta myös budjettia. Varauduthan aikatauluissa lisäksi mm. kalusteiden toimitusaikoihin ja muutostöiden toteutusaikatauluihin.
  • Mitä isompi projekti, sitä useampia välitsekkauksia tarvitaan asiakkaan, suunnittelijan ja muiden ammattilaisten välillä. Erityisesti uudiskohteissa sisustussuunnittelija kannattaa ottaa mukaan projektiin jo varhaisessa vaiheessa.
  • Sovittaessa hoidan myös tarjouspyynnöt ja teen tuotetilaukset puolestasi, mikä säästää huomattavasti sinun aikaasi. Pitkiä projekteja voimme jaksottaa niin, että yhtä suunnitelman osaa toteutetaan samalla, kun seuraavaa osaa suunnitellaan taustalla.

Koskaan ei ole liian aikaista suunnitella.

BUDJETTI

Sisustussuunnittelun hinta määräytyy projektikohtaisesti. Hintaan vaikuttavat erityisesti suunnitteluun tarvittava työaika sekä kohteen mahdolliset erityisominaisuudet, kuten haastava pohjaratkaisu. Mitä enemmän yksityiskohtia suunnittelussa on huomioitava, sitä enemmän siihen kuluu aikaa.

  • Lisäksi hintaan vaikuttaa suunnittelutyön laajuus, kuten se, tarvitaanko erilaisia tarkentavia dokumentteja tai teenkö suunnittelijana kilpailutuksia ja tarjouspyyntöjä puolestasi.
  • Laajat ja pitkäkestoiset projektit voimme jakaa pienempiin osiin ja edetä osa-alue kerrallaan, jolloin budjettiakin voi helpommin jaksottaa.
  • Varauduthan suunnittelutyön hinnan lisäksi suunnitelman toteuttamisen kustannuksiin (esim. muutostyöt, pintamateriaalit, kalusteiden hankinta). Muistathan, että voit toteuttaa suunnitelmaa siinä laajuudessa ja aikataulussa kuin se sinulle ja budjetillesi sopii. Esimerkiksi kalusteita voimme etsiä myös second handina, jos niin toivot.
  • Voin räätälöidä sinulle tarjouksen myös budjetti edellä. Kun kerrot budjettisi, teen sen pohjalta ehdotuksen siitä, mitä osa-alueita suunnittelutyö voisi sisältää.

Pohdithan kokonaisbudjettia ennen projektin aloittamista. Budjetin raameja hahmotellaan alkukartoituksessa ja tarkennetaan projektin aikana.

KOMMUNIKAATIO

Projektin lopputulos syntyy laadukkaan suunnittelutyön myötä, mutta myös suunnittelijan ja asiakkaan vuorovaikutuksesta.

  • Minulle kertomasi tarpeet, toiveet ja mieltymykset liittyen sisustukseen ja kodin/tilan toimivuuteen ohjaavat työtäni. Toisaalta pyrin tarjoamaan sinulle vaihtoehtoja sekä huolehtimaan siitä, että toiveet ja realismi sopivasti kohtaavat.
  • Aina kodin tilat eivät tunnu toimivan arjessa. Joskus on vaikeaa määritellä omaa tyyliä tai sopivaa värimaailmaa. Välillä koti kaipaa muutosta vaikkapa elämäntilanteen muuttuessa. Minua voit konsultoida kaikissa näissä tilanteissa.

Ota yhteyttä - autan mielelläni.