Sisustamisen yhteinen sävel

12.07.2023

Miten sisustaminen oikein onnistuu, kun kodissa tai työyhteisössä on monta erilaista ihmistä erilaisine tarpeineen? Miten kaikkien toiveet, mieltymykset ja inhokit voi ottaa huomioon yhtä aikaa?

Tärkeä tavoite suunnittelutyössä on, että ihmisten elämä tiloissa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Mitä enemmän erilaisia käyttäjiä ja käyttötarpeita, sitä haastavampaa on toimivan kokonaisuuden rakentaminen. Mitä pidempään tulevaisuuteen tilaratkaisujen halutaan toimivan, sitä enemmän muunneltavuutta on saatava aikaan. Kodeissa esimerkiksi lasten kasvaminen, asukkaan ikääntyminen tai jokin yllättävä muutos elämäntilanteessa voivat vaatia tiloilta joustoa. Näiden asioiden ennakoimisessa sisustussuunnittelijasta voi olla suuri apu.

Toisille estetiikka on tärkeämpää kuin toisille. Kun pohditaan kodin sisustusta, saattaa jollain perheenjäsenellä olla sisustuksesta visio, johon toisetkin asukkaat luottavat. Joskus taas punainen lanka on päässyt katoamaan täysin, ja kaivataan perusteellista tyyli- ja värimaailman kartoittamista. Toisaalta samassa kodissa voi asua kaksi ihmistä, joilla on tyystin erilaiset väri- ja tyylimieltymykset, ja molemmille oma visio on tärkeä. Suunnittelija sukeltelee näkemysten välillä, tuo oman sisustussilmänsä peliin ja löytää yhdessä asiakkaiden kanssa sisustuksen visuaalisen sävelen.

Suunnittelijan näkökulmasta on toivottavaa, että kaikissa ihmisten käyttämissä tiloissa - kodeissa, vapaa-ajan asunnoissa, toimitiloissa - huomioitaisiin erilaiset tilankäyttäjät. Kaikkia on mahdotonta miellyttää, mutta on tärkeää, että esimerkiksi omassa kodissa on jokaiselle paikka, jossa oma mieli lepää. Vaikka sisustuksen kokonaisuus ei täysin miellyttäisi jokaista, voidaan mieltymysten ja inhokkien rajamaastoista aina löytää jotain yhteistä - ehkä jopa jotain kaikille uutta.

Jos sisustaminen aiheuttaa yhteiselossa harmaita hiuksia, on hyvä huomata, että jokin sisustamisen osalta yhdistää meitä kaikkia. Jokaisella ihmisellä on sekä tiedostettuja että tiedostamattomia odotuksia fyysisiä ympäristöjä kohtaan. Uskon, että jokainen tarvitsee elämäänsä paikkoja, joissa voi

  • rauhoittua,
  • inspiroitua,
  • tavata toisia ihmisiä,
  • kokea turvallisuuden tunnetta ja
  • kokea yhteyttä luontoon.

Parhaimmillaan koti, työpaikka tai muu tila voi tarjota puitteet kaikkiin näihin. Usein se vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa vankkana pohjana ovat tilankäyttäjien toiveet. Suunnittelutyössäni yhdistelen tilaan elementtejä, joista rakentuu kokonaisuus vastaamaan asiakkaan toivomuksiin.

Hehkun "suunnittelufilosofian" mukaan sisustamisessa on kyse ennen kaikkea siitä, millainen ympäristö tukee meitä hyvään elämään. Mitä se voisi tarkoittaa sinulle?


Piia / Hehku Sisustussuunnittelu
piia@hehkusisustus.fi
hehkusisustus.fi/palvelut