SUUNNITTELU -miten se etenee?

Mitä suunnitteluprojekti vaatii sinulta asiakkaana? Se riippuu projektin laajuudesta. Lyhimmillään tarjouksen hyväksymisestä edetään viikon sisään dokumenttien luovutukseen. Alla on kuvattuna suunnitteluprojektien yleisimmät vaiheet.

1. ALKUKARTOITUS

 • Saatuani sinulta tarjouspyynnön otan sinuun yhteyttä. Keskustelemme suunnittelutarpeestasi. Mikäli ajatuksemme ja aikataulumme menevät yksiin, varaamme ajan alkukartoitukseen.
 • Tulen tutustumaan suunnittelukohteeseen paikan päälle tai tapaamme etänä. Alkukartoituksessa tarkennamme, kuinka laaja projekti on kyseessä.


2. TARJOUS

 • Alkukartoituksen jälkeen teen sinulle kirjallisen tarjouksen suunnittelutyöstä tarkkoine sisältöineen, alustavine aikatauluineen, hintatietoineen ja ehtoineen.
 • Mikäli hyväksyt tarjoukseni, syntyy meille sopimus suunnitteluprojektista.


3. SUUNNITTELUTYÖ

 • Alan toteuttaa suunnitelmaa hyväksytyn tarjouksen mukaisesti ja sovitussa aikataulussa.
 • Suunnittelun alkuvaiheessa sovimme ajankohdan välikartoitukselle tai loppukartoitukselle.
 • Tarpeen mukaan pidän sinuun yhteyttä suunnittelutyön lomassa.


(4. VÄLIKARTOITUS TAI -KARTOITUKSET)

 • Jos projekti on pitkä, pidämme sen edetessä välikartoituksen (tai useamman) joko kohteessa tai etänä.
 • Välikartoituksessa esittelen osan suunnitelmasta ja varmistamme, että projekti etenee haluttuun suuntaan.
 • Laajemmissa projekteissa osa suunnittelutyöstä laskutetaan välikartoituksen jälkeen ja loput loppukartoituksen jälkeen.


(5. LOPPUKARTOITUS)

 • Jatkan suunnittelutyötä ottaen huomioon välikartoituksessa/-kartoituksissa keskustelemamme asiat. Viimeistelen suunnitelman.
 • Loppukartoituksessa esittelen loput suunnitelmasta. Käymme läpi viimeiset stepit projektin loppuun saattamiseksi ja mahdollisten muutostöiden aloittamiseksi.


6. DOKUMENTTIEN LUOVUTUS JA LASKUTUS

 • Loppukartoituksen jälkeen teen tarvittaessa vielä pieniä viilauksia suunnitelmaan.
 • Viimeistelen suunnitelmadokumentit, joiden perusteella suunnitelma voidaan toteuttaa.
 • Toimitan asianmukaiset dokumentit ja laskun sinulle pääsääntöisesti sähköisinä. Postitettavista dokumenteista ja materiaalinäytteistä sovitaan tarpeen mukaan.


7. TOTEUTUS

 • Suunnitelma voidaan nyt toteuttaa toimittamieni dokumenttien pohjalta.
 • Voit hyödyntää tekemääni suunnitelmaa siinä laajuudessa ja aikataulussa kuin se sinulle sopii!